Η Εταιρεία

Η σημερινή μορφή της εταιρείας χρονολογείται από το 2015 έχοντας πίσω της μια μακρά πορεία με διάφορες εταιρικές μορφές με δραστηριότητες τα γεωργικά εφόδια-λιπάσματα, σπόροι, γεωργικά φάρμακα-και την παροχή συμβουλευτικών γεωπονικών υπηρεσιών. Οι βασικές της αρχές είναι ο επαγγελματισμός της και η αφοσίωση στην πολυδιάστατη γεωπονική επιστήμη.

ΈΧΟΥΜΕ ΈΝΑ ΣΤΌΧΟ

Προσφέρουμε άμεσες λύσεις με την παροχή εξειδικευμένων γεωπονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
Παρέχοντας την καλύτερη ποιότητα και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στα γεωργικά εφόδια.

Η γεωργία στην Ελλάδα είναι μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία. Το να δίνεις λύσεις εφαρμόζοντας  τις αρχές της γεωπονικής επιστήμης είναι μια πρόκληση. Απαιτεί όχι μόνο γνώση και εμπειρία αλλά πολύ περισσότερο την ικανότητα να λαμβάνεις υπόψη διάφορους παράγοντες, να τους συνδυάζεις και τελικά να προτείνεις εκείνες τις λύσεις που όχι μόνο θα φέρουν το σωστό αποτέλεσμα  αλλά και θα εξασφαλίσουν την συνέχεια των εκμεταλλεύσεων, την αειφορία του φυτικού κεφαλαίου, της γης αλλά  και την διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον. Αυτό είναι το απόσταγμα μας μετά από σαράντα έτη ενασχόλησης με την μαχόμενη γεωπονία στην χώρα μας. Η εμπειρία μας, όπως αυτή πηγάζει από την ενασχόληση μας με τα γεωργικά εφόδια και την παροχή γεωπονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για τόσα έτη είναι ένα από τα σημαντικά εχέγγυα μας, στις προκλήσεις της νέας εποχής. 

γεωργικά εφόδια παροχή γεωπονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η Διαδρομή μας

Ξεκινήσαμε το 1985 ως κατάστημα εμπορίας γεωργικών εφοδίων και παροχής υπηρεσιών προς τους γεωργούς της Λάρισας. Με τα χρόνια και περνώντας από διάφορες εταιρικές μορφές φτάσαμε στην σημερινή μορφή .

  • Το 1985 κάνουμε έναρξη δραστηριοτήτων ως κατάστημα γεωργικών εφοδίων και παροχής υπηρεσιών.
  • Το 1992 κάνουμε τις πρώτες εισαγωγές λιπασμάτων από ΄βαλκανικές χώρες .
  • Το 1997 αρχίζουμε την ενασχόληση με την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και με την εισαγωγή νέων ποικιλιών σιτηρών και πατάτας στην χώρα μας.
  • Το 2007 αποκτούμε δικό μας μηχανολογικό εξοπλισμό επεξεργασίας σπόρων και ξεκινάμε το breeding σπόρων σιτηρών.
  • Το 2015 παίρνουμε την σημερινή εταιρική μορφή ξεκινώντας τις εξαγωγές σπόρων.
  • Το 2018 ξεκινάμε συνεργασίες με εταιρείες παραγωγής καινοτόμων προϊόντων θρέψης με τεχνολογίες που προάγουν την ισορροπία και την αειφορία.
  • Το 2022 γινόμαστε κέντρο υποδοχής δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Η Αποστολή μας

Από την αρχή της ενασχόλησης μας μέχρι σήμερα η αποστολή μας παραμένει η ίδια:     Η εφαρμογή της γεωπονικής επιστήμης με γνώμονα την παροχή λύσεων και την εξασφάλιση συνέχειας στη γεωργική εκμετάλλευση. Σε σχέση με το παρελθόν το μόνο που άλλαξε είναι τα μέσα επίτευξης. Τα γεωργικά εφόδια παραμένουν πάντα το απαραίτητο εργαλείο για την καλλιέργεια και την παραγωγή, όμως ταυτόχρονα είναι τεράστια η διαφορά τους σε σχέση το παρελθόν.Ο τρόπος παραγωγής τους, η συσκευασία τους, η διακίνησή τους ακόμη και ο τρόπος εφαρμογής έχουν επηρεαστεί από την εξέλιξη της τεχνολογίας.  

Η αναζήτηση νέων μέσων και εργαλείων και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών είναι η νέα πραγματικότητα στην εφαρμοσμένη γεωπονία. Ο εμπλουτισμός της γνώσης όπως αυτή προκύπτει από την νέα έρευνα είναι ο άλλος σημαντικός παράγοντας. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, είναι το μεγάλο ζητούμενο για την εξέλιξη της σύγχρονης γεωργίας, σε μια πραγματικότητα με αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και με συσσώρευση αυτού σε τεράστιες πόλεις. Χωρίς απάντηση στην παραπάνω πρόκληση δεν μπορούμε να μιλάμε για στόχους, δεν μπορούμε να προγραμματίζουμε. ¨Κάθε άλλη προσ΄έγγιση πέραν αυτής φαντάζει παρελθόν.

Εγγραφείτε για να λάβετε ενημερώσεις

Στείλτε μας το email σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας 

Scroll to Top