Μικροκοκκώδη Λιπάσματα

Microgranulat General foto

Τα μικροκοκκώδη λιπάσματα είναι μια νέα τάση της βιομηχανίας λιπασμάτων η οποία προέκυψε από την ανάγκη για καλύτερη και πιο στοχευμένη λίπανση κατα την περίοδο της σποράς ή της φύτευσης μέχρι το τέλος της πρώτης ανάπτυξης των φυτών . Ο τρόπος αυτός της λίπανσης στοχεύει Η χρήση μικροκοκκωδών λιπασμάτων αποτελεί μια πραγματικά καινοτόμο επιλογή με […]

Μικροκοκκώδη Λιπάσματα Read More »