Σπόροι

Σίτος Μαλακός GRANNY

virgo, yellow, wheat-1514034.jpg

Ο Σίτος Μαλακός GRANNY,είναι μια πρώϊμη ποικιλία με μακριά άγανα κατάλληλο και για εναλλακτική σπορά. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και είναι ανθεκτικό στις ασθένειες φυλλώματος και στάχεων. Φυτό ύψους περί τα 90 cm, η ποικιλία GRANNY είναι ανθεκτική στο πλάγιασμα και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη σεπτόρια και στο ωϊδιο. Είναι αρκετά ανθεκτική στην […]

Σίτος Μαλακός GRANNY Read More »

TRITICALE (Τριτικάλε) ZUHAT

Triticale Zuhat

Το Triticale (× Triticosecale ) είναι ένα υβρίδιο σίτου ( Triticum ) και  σίκαλης  ( Secale ) . Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά σε εργαστήρια στα τέλη του 19ου αιώνα στη Σκωτία και στη Γερμανία. Το εμπορικά διαθέσιμο triticale είναι σχεδόν πάντα ένα υβρίδιο δεύτερης γενιάς, δηλαδή μια διασταύρωση μεταξύ δύο ειδών πρωτογενών (first-cross) triticale. Το Triticale Zuhat είναι μια Ισπανική ποικιλία γραμμένη στον Ελληνικό Εθνικό κατάλογο ποικιλιών

TRITICALE (Τριτικάλε) ZUHAT Read More »

TIMAIOS. Σίτος σκληρός υψίστης ποιότητος

ΤΙΜΑΙΟΣ στάχεις

Η ποικιλία σκληρού σίτου ΤΙΜΑΙΟΣ (TIMAIOS) είναι μια ελληνική ποικιλία με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγγεγραμμένη στον Εθνικό και στον Ευρωπαϊκό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Φυτό με έντονη πρώτη ανάπτυξη και άριστη συμπεριφορά πρώτης εγκατάστασης. Έχει πολύ καλή συμπεριφορά στις πρώιμα χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς να επηρέζεται. Φύλλωμα με πλατιά επιφάνεια που το βοηθά

TIMAIOS. Σίτος σκληρός υψίστης ποιότητος Read More »

Πατατόσπορος

Πατατόσπορος

Πατατόσπορος ονομάζονται οι κόνδυλοι της πατάτας που προορίζονται για φύτευση. Το πολλαπλασιαστικό υλικό για την καλλιέργεια της πατάτας είναι ο πιστοποιηµένος πατατόσπορος, ο οποίος είναι εγγυηµένος γιατί έχει ελεγχθεί από τα κρατικά κέντρα των χωρών σποροπαραγωγής και συνοδεύεται από την κάρτα πιστοποίησης. Είναι ένας υπόγειος βλαστός, που αποθηκεύει τροφές και σαν υπόγειος βλαστός έχει µάτια. Σε µια ώριµη πατάτα, τα

Πατατόσπορος Read More »

Scroll to Top