Σίτος Μαλακός GRANNY

virgo, yellow, wheat-1514034.jpg

Ο Σίτος Μαλακός GRANNY,είναι μια πρώϊμη ποικιλία με μακριά άγανα κατάλληλο και για εναλλακτική σπορά. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και είναι ανθεκτικό στις ασθένειες φυλλώματος και στάχεων. Φυτό ύψους περί τα 90 cm, η ποικιλία GRANNY είναι ανθεκτική στο πλάγιασμα και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη σεπτόρια και στο ωϊδιο. Είναι αρκετά ανθεκτική στην […]

Σίτος Μαλακός GRANNY Read More »