Αποδέσμευση Φωσφόρου

B7390EA8-8F35-4D95-A7B3-D7DCC7468FB4
Δέσμευση φωσφόρου. Δημιουργία συμπλόκων
φωσφορος
Αποδέσμευση φωσφόρου. Περισσότερος φώσφορος αφομοιώσιμος

Παράγοντες που επιδρούν στην διαθεσιμότητα του φωσφόρου στα φυτά

Μετά το άζωτο, ο φώσφορος (P) είναι το δεύτερο στοιχείο υπεύθυνο για τις αποδόσεις και την ποιότητα των καλλιεργειών. Ο ρόλος του στην ανάπτυξη των ριζών είναι γνωστός. Η βελτιστοποίηση των φωσφορικών λιπασμάτων παραμένει βασικό ζητούμενο. Αυτή η βελτιστοποίηση πρέπει να γίνει σύμφωνα με γεωπονικούς, οικονομικούς και οικολογικούς στόχους, οι οποίοι δεν είναι πάντα προφανείς να προσδιοριστούν.

Η μη εφαρμογή αυτού του στοιχείου έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση γιατί ακόμη κι αν πολλά χρόνια χωρίς εισροές μπορεί να μην οδηγήσουν σε σημαντική πτώση των αποδόσεων (στην περίπτωση των πλούσιων και αργιλωδών εδαφών), την ημέρα που οι καλλιέργειες πέφτουν λόγω έλλειψης φωσφόρου, οι απώλειες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Τότε ο αγρότης δεν μπορεί να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα. Η μορφή που μπορεί να αφομοιωθεί από το φυτό είναι το P2O5. Αυτή η μορφή υπάρχει κυρίως στους καρπούς, επομένως η αποκατάσταση ή όχι των καλαμιών έχει μικρή επίδραση στην ποσότητα του φωσφόρου. Τα φωσφορικά ιόντα είναι λιγότερο ευκίνητα στο έδαφος, η έκπλυση αυτού του στοιχείου είναι πολύ αργή. Αλλά από την άλλη πλευρά, εξαρτάται από τις ρίζες των φυτών να βρουν αυτό το στοιχείο που είναι δύσκολο να αφομοιωθεί γιατί έχει την ιδιαιτερότητα να προσκολλάται στο έδαφος. 

Λόγω της χαμηλής του τάσης για έκπλυση, η μέση ποσότητα ολικού φωσφόρου στα εδάφη είναι γενικά υψηλή, έως 10.000 kg ανά εκτάριο. Από αυτό το απόθεμα, περίπου 500 κιλά απορροφώνται στο αργίλο-χουμικό σύμπλοκο και μπορούν να γίνουν ανταλλάξιμα και αφομοιώσιμα. Μόνο 1 kg φωσφορικών ιόντων ανά εκτάριο υπάρχει στο εδαφικό διάλυμα ανά πάσα στιγμή. Αυτά τα ιόντα αντιπροσωπεύουν τη μόνη άμεσα αφομοιώσιμη πηγή τροφής για τα φυτά. Η σωστή παροχή φωσφόρου στην καλλιέργεια καθορίζεται επομένως μόνο από την ικανότητα του εδάφους να ανοργανοποιεί τον οργανικό φώσφορο και να εκροφεί τον φώσφορο από τη στερεά φάση για να τον παρέχει συνεχώς το εδαφικό διάλυμα.

Για αυτό, δύο βασικές παράμετροι μπαίνουν στο παιχνίδι: το pH και η θερμοκρασία του εδάφους. Δεδομένου ότι τα φωσφορικά άλατα στο εδαφικό διάλυμα είναι ανιόντα (ιόντα με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο), θα συσχετιστούν φυσικά με κατιόντα (ιόντα με θετικό ηλεκτρικό φορτίο). Στην περίπτωση των όξινων εδαφών, είναι κυρίως ο σίδηρος και το αλουμίνιο (Fe2 + και Al2 +) που θα δεσμευτούν στα φωσφορικά άλατα και θα τα μπλοκάρουν στη στερεά φάση του εδάφους. Αυτό το φαινόμενο «στερέωσης» είναι πολύ γρήγορο αφού κατά μέσο όρο, το 80 έως 90% των φωσφορικών ιόντων σε διάλυμα σε ένα όξινο έδαφος θα αποκλειστεί μέσα σε οκτώ έως δέκα ημέρες. Στην περίπτωση των ασβεστούχων (αλκαλικών) εδαφών, είναι το υπάρχον σε αφθονία ασβέστιο (Ca2+), ο παράγοντας που θα δημιουργήσει φωσφορικά άλατα και θα μπλοκάρει τον φώσφορο (σύμπλοκα P-Ca).

Και στις δύο περιπτώσεις, η δέσμευση των φωσφορικών αλάτων με τα κατιόντα θα έχει ως συνέπεια τη δραστική μείωση της διαθεσιμότητας φωσφόρου για τις καλλιέργειες. Εάν, στην περίπτωση των όξινων εδαφών, η προσθήκη Ca (ασβέστωση) μπορεί να αφαιρέσει μέρος των φωσφορικών αλάτων σιδήρου και αργιλίου για να τα επαναφέρει σε διάλυμα, το φαινόμενο μπλοκαρίσματος στα ασβεστούχα εδ΄αφη είναι μη αναστρέψιμο.

Ενώ το pH έχει πρωταρχική επίδραση στην ανθεκτικότητα του φωσφόρου στο διάλυμα, η θερμοκρασία θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διάλυση αυτών των φωσφορικών ιόντων, μέσω της επίδρασής της στη μικροβιακή δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, η εκρόφηση (μεταφορά) του φωσφόρου από τη στερεά φάση του εδάφους και η ανοργανοποίηση του οργανικού φωσφόρου συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της μικροβιακής χλωρίδας του εδάφους.Κατά μέσο όρο, η βακτηριακή δραστηριότητα του εδάφους θα φτάσει το 30% του δυναμικού του για θερμοκρασία 13°C, 43% σε 16°C, 73% σε 18°C ​​και τέλος 100% για θερμοκρασία εδάφους 21°C.

Συμπερασματικά, όσο θερμότερο και πιο ουδέτερο είναι ένα έδαφος, τόσο περισσότερο φώσφορο θα διαθέσει στα φυτά και το αντίθετο για ψυχρά εδάφη με pH που απομακρύνεται από την ουδετερότητα.

Τα βακτήρια που διαλυτοποιούν φωσφορικά άλατα είναι ωφέλιμα βακτήρια ικανά να διαλυτοποιήσουν το ανόργανο φώσφορο. Αυτά τα βακτήρια όπως ο Bacillus, ο Micrococcus, το Pseudomonas, το Flovobacterium ή ακόμα και το Burkholderia είναι ικανά να απελευθερώσουν τον ορυκτό φώσφορο που εμποδίζεται από τα κατιόντα του εδάφους. Αυτή η αντίδραση ξεμπλοκαρίσματος λαμβάνει χώρα μέσω της παραγωγής οργανικών οξέων από τα βακτήρια όπως οξαλικό οξύ, γαλακτικό οξύ, μηλικό οξύ, καθώς και από τα ένζυμα τους που ονομάζονται φυτάσες. Αυτά τα ένζυμα θα καταστήσουν δυνατή την απελευθέρωση των φωσφορικών ιόντων, καθιστώντας τα έτσι διαθέσιμα για τις ρίζες.

Αποδέσμευση Φοσφώρου

Η θανατηφόρα θερμοκρασία αποστείρωσης του εδάφους είναι 41 ° C. Στη Ελλάδα π.χ ένα έδαφος μπορεί να ανέβει έως και 58 ° C στον ήλιο ενώ αν είναι καλυμμένο δεν υπερβαίνει τους 28 ° C. Επομένως, μια καλή καλλιεργητική τεχνική είναι να αποφεύγεται το όργωμα , ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο γιατί η θερμοκρασία του εδάφους θα είναι αρκετά υψηλή με αποτέλεσμα να σκοτώσει τα βακτήρια που διαλυτοποιούν τα φωσφορικά.

Συνιστάται επίσης η παροχή επαρκούς φωσφόρου γύρω από τις νεαρές ρίζες, δηλαδή στα πρώτα δέκα εκατοστά του βάθους του εδάφους. Στη συνέχεια, συνιστάται να αποφύγετε την εφαρμογή φωσφόρου πριν από το όργωμα διότι θα διασπαρεί σε βάθος τριάντα εκατοστών . Δεν συνιστάται η επιφανειακή εφαρμογή μετά τη σπορά, καθώς ο φώσφορος κινείται ελάχιστα και δεν θα κατέβει επαρκώς στο έδαφος στο επίπεδο της ρίζας. Για τον περιορισμό των φαινομένων αποκλεισμού, συνιστάται λοιπόν να φέρετε τον φώσφορο όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες του φυτού στο χώρο και στο χρόνο. Η θέση του φωσφόρου δίπλα στον σπόρο τη στιγμή της σποράς είναι μέχρι σήμερα η καλύτερη δυνατή πρακτική για την ενίσχυση αυτού του στοιχείου.

Πάνω σε αυτή την αρχή τα προϊόντα της Terrabiotec για εφαρμογή στο έδαφος όπως τα :

  • κοκκώδη Terra Mineral, Terra Crop, Terra Myco κ.λ.π,
  • τα μικροκοκκώδη Terra Mineral,
  • τα υδατοδιαλυτά Terra First και Terra Myco
  • καθώς και τα υγρά Terra Flow

περιέχουν (ως μια από τις 6 τεχνολογίες) τεχνολογία που προάγει το σπάσιμο των φωσφορικών συμπλόκων εξασφαλίζοντας περισσότερο διαθέσιμο φώσφορο και μειώνοντας το ποσοστό του δεσμευμένου φωσφόρου σε σύγκριση με τα κοινά λιπάσματα.

Αναπαράσταση τεχνολογίας Terrabiotec για την αποδέσμευση του φωσφόρου από τα σύμπλοκα με Ca,Al και Fe.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top